ongnhom1
| |
|
b1
1      2      3      4      5      6      7      8      Night Owl      Barska      Nikon      Nikula      Bushnell     
Ống nhòm ngày Fomei 7-21x40 TERRA Zoom (Hãng Fomei-Nga)
3.548.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm hai mắt NV 3x42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 8x56 FORESTER (Hãng Fomei-Nga)
4.972.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x50 ZCF Mariner( Hãng Fomei - Nga )
4.587.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm 2 mắt Bushnell 2.5X42
16.950.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm steiner Safari 10x26 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
8.113.400 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 8-24x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
3.796.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bẫy ảnh 8.0MP gắn hồng ngoại Stealth
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm một mắt Fomei 6x10( Hãng Fomei - Nga )
1.627.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm chuyên dụng tích hợp Camera Teronic 100
9.718.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Marine 7x50 (Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
24.860.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Tasco 4x20
723.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Tasco 2-6x28E có đèn sáng hỗ trợ (đỏ,xanh)
2.553.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Bushnell 08x21
836.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 THÁNG
Ống nhòm một mắt Fomei 15-45x60 Zoom Spoting Scope( Hãng Fomei - Nga )
7.458.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Police 10x50 (Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
24.860.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Marine 8x30 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức )
14.690.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm có thể gắn Camera Fomei PRO ED 70 ( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Swarovki Habicht 7x42 Classic
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm model Nikon 08x40
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Swarovki Crystal Pocket Idomeneo 8x20
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm có thể gắn Camera Fomei PRO APO 80 (Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm một mắt NV1x24 (Sản xuất tại Nga/Belarus)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Nikon 7x35 Ex
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x42 DCF LEADER FMC ( Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Swarovki EL 10x32
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Bushnell 10x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bẫy ảnh Bushnell Trophy cam 8.0 có gắn hồng ngoại
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Bushnell 7x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Swarovki EL 10x42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Nikula 7x50 Military (W180750)
Liên hệ
 hết hàng
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 12x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm kỹ thuật số Hornet 5x50 (Sản xuất tại Nga/Belarus)
Liên hệ
 Giao hãng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
2.621.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Nikula 7x50 Military (W140750)
Liên hệ
 Hết hàng
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm Storm 1 Yellow
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Bushnell 7x35
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm xa ngoài trời OBSERVER 70 ( Hãng Fomei - Nga)
58.669.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Ông nhòm đo khoảng cách Bushnell Elite-1600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Bushnell 4x20C
632.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Tasco 3-7x20
1.988.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm hàng hải Konus Blue Cup 7x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
 Ống nhòm quân sự Konus 10x50mm Military
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm hàng hải chống nước Konus Tornado 7x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách, chiều cao Laser 800
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bẫy ảnh 8.0MP gắn hồng ngoại Unit X
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Thiết bị quan sát ảnh nhiệt Thermal 38 (Sản xuất tại Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm quan sát khoảng cách xa Sky Master Zoom 25-125x80
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Bushnell 3-9x40
2.101.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm 1 mắt Nikula 7X18
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Camera quan sát đêm ảnh nhiệt chuyên dụng
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Kính ngắm quân sự gắn súng EO Tech L3 (Mỹ)
3.164.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng RD30CP với 5 loại hồng tâm
1.265.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Khớp kết nối giữa ống kính quan sát Fomei và máy chụp ảnh
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm NV 4x50 (S/x tại Nga/Belarus)
12.430.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 8x56 Forester (Hãng Fomei-Nga)
4.972.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x42 ZCF BIRD MC( Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm FOMEI 4x32 Riflescope
2.553.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm viễn vọng 15-45x60
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Nikon LASER Forestry pro
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Yardage Pro
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Swarovki Pocket 10x25B
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Swarovki EL 10x32 Traveler
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Nikon 16x50 Ex
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Nikon 12x50 Ex
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Nikon 10x50 Ex
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm model Nikon 12x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm model Nikon 10-22x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm model Nikon 07x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm NV 5x60 (S/x tại Nga/Belarus)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm 5M
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Navigator 7x30 (Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
13.514.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner SkyHawk Pro 10 x 26 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức )
13.514.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x25 DCF Hunter (Hãng Fomei-Nga)
3.864.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Terronic 10x25 (Hãng Fomei-Nga)
Liên hệ
 hết hàng
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm gắn súng Fomei Kolimator RED 1x22x33( Hãng Fomei - Nga )
3.638.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ban ngày BSA 10x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Nighthunter xp 10x44
72.839.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Discovery 10x44 ( Sản phẩm chính hãng sản xuất tại Đức)
72.998.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Discovery 8x44 ( Sản phẩm chính hãng sản xuất tại Đức)
75.710.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Nighthunter xp 8x44(Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
67.574.000 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Nighthunter xp 8x30(Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
27.029.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Commander XP 7x30 (Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
27.029.600 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner SkyHawk Pro 10x42 ( ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức )
22.758.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner SkyHawk Pro 10x32 ( ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức )
18.938.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner SkyHawk Pro 8x32 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức )
16.226.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Wildlife 10x26(Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
13.514.800 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm nhìn đêm gắn súng NVRS
25.244.200 VNĐ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại

Thủ thuật
GỌI MUA HÀNG
(84-04) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224
|
|