onngnhom 2
 • Trang chủ
 • Ống nhòm ngày
 • Ống nhòm đêm
 • Ống nhòm đo khoảng cách
 • Ống ngắm gắn súng
 • Ống nhòm tầm xa
 • Kính hiển vi
 • Thiết bị quân sự
 • Liên hệ
| |
|
b1
1      2      3      4      5      6      7      8      Night Owl      Barska      Nikon      Nikula      Bushnell     
Ống nhòm ngày Fomei 7x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
2.528.800 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 7-21x40 TERRA Zoom (Hãng Fomei-Nga)
3.422.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Terronic 10x25 (Hãng Fomei-Nga)
1.540.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm Storm 1 Yellow
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm hai mắt NV 3x42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm steiner Safari 10x26 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
7.716.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x50 ZCF Mariner( Hãng Fomei - Nga )
4.350.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 8x56 FORESTER (Hãng Fomei-Nga)
4.796.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm 2 mắt Bushnell 2.5X42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 8-24x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
3.906.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bẫy ảnh 8.0MP gắn hồng ngoại Stealth
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm một mắt Fomei 6x10( Hãng Fomei - Nga )
1.548.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm FOMEI 4x32 Riflescope
2.431.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm có thể gắn Camera Fomei PRO ED 70 ( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Nikon 8x40 Ex
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x25 DCF Hunter (Hãng Fomei-Nga)
3.664.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm model Nikon 08x40
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 7x50 ZCF Leader R( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm có thể gắn Camera Fomei PRO APO 80 (Hãng Fomei - Nga)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bẫy ảnh Bushnell Trophy cam 8.0 có gắn hồng ngoại
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm kiêm máy quay phim - hỗ trợ Full HD lẫn 3D
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm một mắt Bosma 25x30 (chính hãng Bosma China)
1.500.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngày Fomei 10x50 TERRA (Hãng Fomei-Nga)
2.485.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm chuyên dụng tích hợp Camera 100
11.990.000 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách, chiều cao Laser 800
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ngoài trời Binocular 20-25-30X (trả tiền xu, chống nước)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống ngắm xa ngoài trời OBSERVER 70 ( Hãng Fomei - Nga)
56.592.800 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 Tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Nikon LASER Forestry pro
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Steiner Safari Pro 8x22 ( Ống nhòm chính hãng sản xuất tại Đức)
7.913.400 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Bushnell 10x42
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm ban ngày BSA 10x50
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm Bushnell 7x35
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Yardage Pro
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm có thể gắn Camera Fomei PRO ED 70 ( Hãng Fomei - Nga )
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm nhỏ gọn BSA 10x25mm
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Máy bẫy ảnh 8.0MP gắn hồng ngoại Unit X
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm M3X (Nga sản xuất)
8.763.600 VND
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ông nhòm đo khoảng cách Bushnell Elite-1600
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng
Ống nhòm đêm NV 5x60 (S/x tại Nga/Belarus)
Liên hệ
 Giao hàng miễn phí
Bảo hành:12 tháng

Nhận tin khuyến mại
Điền Email để nhận thông tin khuyến mại
GỌI MUA HÀNG
(84-04) 3773 5884 (3 line)
Báo giá: tdcmail@hn.vnn.vn
0983.239.623 | 0913.222.224
|
|